<

ထုိင္းေရတပ္က လာအုိႏုိင္ငံသားတစ္ဦးထံမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၁ သန္းကုိ ‘၀’ အဖြဲ႕ကထုတ္လုပ္သည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မဟုတ္မွန္ဘဲ ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း UWSP/UWSA ေျဖရွင္း

ထုိင္းေရတပ္က လာအုိႏုိင္ငံသားတစ္ဦးထံမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၁ သန္းကုိ ‘၀’အဖြဲ႕က ထုတ္လုပ္သည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မဟုတ္မွန္ဘဲ ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA ) ၏ လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ုံး ဒုတိယတာ၀န္ခံ ဦးညီရန္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းထားသည္။

ဦးညီရန္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “လူမႈကြန္ရက္ Facebook ႏွင့္ Media ၌ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ၉၉၉ တံဆိပ္ စိတ္ၾကြေဆးယာဘတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတို႔အား ထိုင္းျမစ္ေၾကာင္းကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရမိ၊ ‘၀’ တပ္ဖဲြ႕ထုတ္လုပ္ဟူေသာ သတင္းရွင္းလင္းခ်က္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ၉၉၉ တံဆိပ္ ဖမ္းမိတိုင္း ‘၀’ တပ္ဖဲြ႕ဟုစြပ္စဲြ၍မရေၾကာင္း၊ ဖမ္းမိသည့္ လာအိုႏိုင္ငံသားသည္ မိမိတို႔ တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထိုင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံနယ္စပ္ မဲေခါင္ျမစ္ Nakhon Phanom ဆိပ္ကမ္းသည္ UWSP/UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ကုန္းတြင္းေဒသႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေရမိုင္ ၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အေျဖာင့္တိုင္း ကုန္းမိုင္ ၆၅၀ ခန္႔ကြာေ၀းေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ရွည္လ်ားသည့္ မဲေခါင္ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္အား UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလံုး၀မရိွေၾကာင္းလည္း  ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ေရျပင္ကို ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ေလာ (လာအုိ)၊ ထိုင္း ေလးႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ျမစ္တြင္းကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ားသည္ မ်က္ျခည္မျပတ္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေျမျပင္ေဒသမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္၊ ယခင္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ ေနာက္လိုက္ SURA ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ခမ္း (တ႐ုတ္ျပည္ ေသဒဏ္ကြယ္လြန္) လက္က်န္မူးယစ္ဂိုဏ္း၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံစံုမွ မူးယစ္ကုန္သည္မ်ား လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ‘၀’ အဖြဲ႕က ျပန္လည္ေျဖရွင္းထားသည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ေရမိုင္ ၅၀၀ ခရီးတြင္ မူးယစ္ကိစၥမ်ား၌ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ထိုင္းႏွင့္ ေလာ (လာအုိ) ႏုိင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၉၉၉ တံဆိပ္ယာဘေဆးလံုးေရ ၁၁ သန္း (၃၇ အိတ္) သည္ ‘၀’ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မွ ထုတ္လုပ္ျခင္းဟူေသာ သက္ေသခိုင္လံုမႈမရွိ၊ အေျခအျမစ္မရွိ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စဲြခ်က္သတင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားသည္။

January 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.