<

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ႐ံုးခန္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခံရ

သမဂၢ႐ံုးခန္း ေသာ့ခတ္ထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ႐ံုးခန္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခံရေၾကာင္းႏွင့္  သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းခံရစဥ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) မွ သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ဥကၠ႒ကို ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က “ခုမနက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ရဲေဘာ္ေက်ာင္းသားေတြက အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သမဂၢ႐ံုးခန္းကုိ ေက်ာင္းကျပန္သိမ္းလိုက္ၿပီလို႔ ၾကားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သမဂၢက ခတ္ထားတဲ့ေသာ့ကို ဖ်က္ၿပီးသူတို႔က ေသာ့အသစ္ခတ္သြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေက်ာင္းထုတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ခုလို႐ံုးခန္းျပန္သိမ္းတာဟာ သမဂၢရပ္တည္မႈေက်ာင္းထဲမွာ တည္ရွိေနတာကုိ လိုက္လံဖိႏိွပ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ႐ံုးခန္းအသိမ္းခံရမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခံရၿပီးေနာက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ရတနာပံုတကၠသိုလ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာစဥ္ သမဂၢ႐ံုးခန္းမွာ ေသာ့ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္မူေက်ာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေသာ့အသစ္ ျပန္ခတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းခံရစဥ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို၏ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ လက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ေရးတုိက္ပြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ကာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၃ ရက္၊ ၂၄ ရက္တုိ႔တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္အသီးသီးသို႔ လုိက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး အသံုးစရိတ္ကုိ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကုိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစတင္ကာ တကၠသိုလ္အဆင့္ထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၉ သန္းရွိၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေျခာက္လစာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဘီလ်ံ  ၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိိခဲ့သည္။

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.