<

ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ရက္မ်ား ေၾကညာ

ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တို႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ရက္မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)၊ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိ ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ အေ၀းသင္ဌာနခြဲအသီးသီးတြင္ ဆက္သြယ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေငြသြင္းမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္၀က္ Assignment မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္ Assignment မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ တြင္လည္းေကာင္း ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သိပၸံအထူးျပဳသင္တန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္၊ မိုးညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္၊ ကယားျပည္နယ္အတြက္ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ ဘားအံတကၠသိုလ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ (ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွအပ) အတြက္ ကေလးတကၠသိုလ္၊ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ မံုရြာတကၠသိုလ္၊ ကေလးတကၠသိုလ္၊ ေရႊဘိုတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းတကၠ သိုလ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ထား၀ယ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ ျပည္တကၠသိုလ္၊ ပဲခူးတကၠသိုလ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ မေကြးတကၠသိုလ္၊ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္၊ ျမင္းျခံဒီဂရီေကာလိပ္၊ မႏၲလာေကာလိပ္၊ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ ပင္လံုတကၠသိုလ္၊ လား႐ႈိးတကၠသိုလ္၊ က်ဳိင္းတံုတကၠသိုလ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ဟသၤာတတကၠသိုလ္၊ မအူပင္တကၠသိုလ္တို႔ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပညာ သင္ႏွစ္၌ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၃၉၅၀၃ ဦး၊ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္တြင္  ၂၅၇၁၇၃  ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

January 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.