<

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး (တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) ဦးစိုင္းေသာ္၀င္းက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္မယ့္ကိစၥက ေက်ာင္းေတြကိုပဲ ေမးလိုက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေမးပါနဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါက ေက်ာင္းကိစၥျဖစ္ေနလို႔ပါ။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းက ထုတ္တာ သတ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေသာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ၂၄ ရက္အထိ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ  ၁၅  မိနစ္က ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မွ ေခၚေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၇၂ ဦးရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အထဲမွ ၂၆ ဦးကို ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ပယ္ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါ က်န္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည့္အေပၚ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကိစၥသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒါက ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္တာပဲဗ်။ အထက္အမိန္႔မရဘဲနဲ႔ေတာ့ ထုတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးေျပာမွာပဲ။ ရတနာပံုမွာ ဆႏၵျပခဲ့လို႔ ရတနာပံုကေက်ာင္းသားေတြကို ထုတ္တာေတာ့ ထုတ္လို႔ရတယ္။ အခုက မိတၳီလာ၊ ရမည္းသင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္တာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အမိန္႔နဲ႔ ထုတ္တာပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါကို သူတို႔က ေက်ာင္းနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါ ေခါင္းေရွာင္တာျဖစ္ၿပီး ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနတာလို႔ပဲျမင္တယ္”ဟု ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ေပးေရးတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ၀င္ ကိုမင္းထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္အထိ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးအထိရွိၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ၁၄ ဦး (ျပင္ပမွ ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္)၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ၁၁ ဦး၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္ မွ တစ္ဦးႏွင့္ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေျခာက္ဦး ထုတ္ပယ္ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္တြင္ ၇၂ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၅၉ ဦး ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၃  ဦး ပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာ  ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထပ္မံ ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ နံနက္မွ စတင္ကာ ပဲခူးႏွင့္ ျမင္းျခံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္မံလာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ေခၚထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလံုေလာက္ ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစ၍ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀ သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

January 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.