<

ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလပိုင္းက ေျမာက္ဦးေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ ျမင္ကြင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေလဆိပ္အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ကိစၥကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Manuel Sager ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိုးဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါေလယာဥ္ကြင္းသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္ ၄ ဒသမ ၅ မိုင္ခန္႔အကြာ နန္းက်ားေက်းရြာ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ သန္း ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀၊ စုစု ေပါင္း က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဆုထူးစံကုမၸ ဏီမွ တာ၀န္ယူကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၂ ဒသမ ၃၉၃ သာ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း သိရသည္။
ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္းအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြမွာ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၆၁ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ဘုရင္မ်ား၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္လက္ရာ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (ယူနက္စကို) ၏ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနအရ ေျမာက္ဦးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ေလးေထာင္ခန္႔သာ လာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ခရီးသြားမ်ားပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.