<

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦးအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႔ရစဥ္

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) မွ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၂ ဦးအား ေက်ာင္း မွထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ညာခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ၇က္ ညေန ၃နာရီက ေက်ာင္းသားမ်ားထံေပးပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီက သမဂၢ႐ံုးခန္းက ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္ စာအုပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးအား ထုတ္ ပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၂-၁-၂၀၁၈ မွ ၂၄-၁- ၂၀၁၈ အထိ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေလး ထပ္ေဆာင္ေရွ႕ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၄ ဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ျပင္ပမွ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္ပါ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား အပိုင္း (ဃ) အပိုဒ္(၁ )၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအမွတ္စဥ္ (၆) ၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား အမွတ္စဥ္ (၁) တို႔ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ (၂၆.၁.၂၀၁၈) ရက္က က်င္းပသည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ သင္တန္းမွရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရန္အတြက္ အသနားခံစာ၊ ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ျပန္လည္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈ ယခုအခ်ိန္အထိ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း အသနားခံစာ တင္လိုျခင္းမရွိဘဲ တိုက္ပြဲေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့အေပၚ ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုဘူး။ ေက်ာင္းကလည္း ေက်ာင္းစည္းကမ္းအတိုင္း ျပဳလုပ္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ပညာ ေရး၀န္ထမ္းေတြအားလံုးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့အေပၚ ဘာမွလည္း မွတ္ခ်က္မေပးလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးထဲ သေဘာထားကေတာ့ ဒီကိစၥအေပၚ အသနားခံစာတင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့အရာတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အသနားခံစာတင္ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုက္ပြဲေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႔ ဒီတိုက္ပြဲကိုဘယ္လို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမလဲဆိုတာကိုပဲ တိုင္ပင္မယ္။ မိဘေတြကေတာ့ ေက်ာင္းကကိစၥေတြၿပီးရင္ အိမ္ျပန္လာခဲ့ဖို႔ပဲေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုအျခားဘာမွေတာ့ မေျပာပါဘူး” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သား ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာသည္။

“သူတို႔ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအရဆိုရင္ ၆ ရယ္၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ ၁ ရယ္ အရ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚမွာမူတည္မယ္။ သူတို႔ကိုသင္တန္းကေန ရပ္စဲလိုက္တာ။ သူတို႔သာ လိမၼာမယ္ဆိုရင္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္လည္ လက္ခံေပးလို႔ရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာ ျပန္လည္လက္ခံမယ္။ လံုးဝႀကီး ၁၀ႏွစ္၊  ၃ႏွစ္ အဲလိုထုတ္ပယ္ထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။သူတို႔အေပၚ မူတည္တယ္။ သင္တန္းက ေနရပ္စဲထားတဲ့ သေဘာပါ။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူတဲ့သေဘာပါ။ ေက်ာင္းထဲမွာ အခုလိုလုပ္တယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက မလုပ္ဖို႔တားတယ္။ စကား နားမေထာင္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စာသင္ေနတဲ့စာသင္ခန္းေတြထဲ အထိ ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရပဲ အေရးယူတာပါ။” ဟု ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္နံနက္တြင္ ၇၂ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၅၉ ဦး ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၄ ဦး ပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာ  ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထပ္မံ ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ နံနက္မွ စတင္ကာ ပဲခူးႏွင့္ ျမင္းျခံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္မံလာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ေခၚထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေနရာမွာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔အတူေက်ာင္းသားေတြကိုေခၚသြားၿပီး မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းထဲမွာ မိဘေတြထံျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီးသက္ဆိုင္ရာ ေနရပ္ကိုပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာက တစ္ဖက္က တိုင္ၾကားလာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က အမႈဖြင့္ရတာရွိပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အခုထိ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းထားတာ မရွိေသးတဲ့အတြက္ လတ္တေလာေတာ့အေရးယူမႈမရွိပါဘူး” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမႈးႀကီး ျမင့္ဦးကေျပာသည္။

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.