<

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာၿပီး ဇန္န၀ါရီလသံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔ရန္ စက္ေလွေပၚတင္ေဆာင္ေနစဥ္

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလ သံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔လာႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္အထိ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၅၀ သန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတစ္လလံုး ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ ပိုမို ကုန္သြယ္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္သီးသန္႔ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၂၁ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလထဲတြင္ ပို႔ကုန္ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၉ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဆန္၊ ငါး ေျခာက္၊ ခ်င္းတို႔ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းေနသျဖင့္ ဆန္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွငါးစင္းခန္႔အထိ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္လံုး၀မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ ဆန္၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ အျခားကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ ပို႔ ကုန္ ေဒၚလာသံုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့သည္။

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.