<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း အျမန္ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MEGA City ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာလာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ဟုဆို

အဓိက လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ျပန္ၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MEGA City ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာလာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရန္လိုေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ လူဦးေရတိုးႏႈန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရတိုးႏႈန္းထက္ ရန္ကုန္ရဲ႕ လူဦးေရတိုးႏႈန္းက ပိုျမန္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားတာ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က MEGA City ေပါ့။ လူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာဖို႔ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္လာရင္၊ ဒီၿမိဳ႕ကို ခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားရင္ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာေတြ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ Infrastructure Shortage ေတြ၊ ေရမလံုေလာက္တာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္တာေတြ၊ မိုးရြာရင္ ေရႀကီးတာေတြ၊ အိမ္ရာေတြ အေျခအေန က်ဆင္းတာေတြ၊ အဆင့္နိမ့္အိမ္ရာေတြ၊ Slum and Squatters ေတြ၊ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း မႏွစ္က Squatters ေတြကို Registration လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေလးသိန္းေက်ာ္ အေနအထားေပါ့။ အတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပရာဇ၀တ္မႈေတြ ထူေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက JICA ၏အကူအညီျဖင့္ Greater Yangon Master Plan – 2040 ကို ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂၀၄၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို မည္ကဲ့သို႔ေသာပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္၊ အဓိကအားျဖင့္ လူေနထိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရး၊ ေနထိုင္သည့္ေနရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွိသည့္ေနရာကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ဦးတည္ၿပီးေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမွ ဦးစားေပးစီမံကိန္း ၄၁ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၃၃၀ သံုးစြဲရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၆၃၀ သံုးစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခြဲမ်ားႏွင့္ အျခားဦးစားေပး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၃၂၀၊ ၿမိဳ႕လယ္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ သံုးစြဲရန္အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ သံုးစြဲရန္ ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစေရးအတြက္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွ ဦးစားေပးစီမံကိန္း ၄၁ ခုတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း ၂၅ ခုႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး စီမံကိန္း ၁၆ ခုအျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (ၿမိဳ႕လယ္ဗဟို စီးပြားေရးဇုန္)၊ ပန္းျခံေျမေအာက္ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစီမံကိန္း (ၿမိဳ႕လယ္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္)၊ ပန္းျခံသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္သြားလာမႈ အခက္အခဲ မရွိေစေရး စီမံကိန္း၊ ပညာေရးစနစ္ ပိုမုိခုိင္ခံ့ေရးစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ကုကၠိဳလ္၀ ေရသန္႔စင္စက္႐ံုႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး ပိုက္လုိင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္း၊ ဇုန္ (၁) ေရေပးေ၀ေရးပိုက္လုိင္း ကြန္ရက္အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕လယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ ေရဆိုးစနစ္ တိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း စသည့္စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

 

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.