<

လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လေက်ာ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ဖိုးေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထား

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လေက်ာ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း တန္ဖိုးေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဆန္က တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆၈၉ သန္း ပိုပို႔ထားတယ္။ တန္ဖိုးေငြက ေဒၚလာ ၈၇၆ သန္းေက်ာ္ရထားတယ္။ ဒီႏွစ္မွာဆို ေဒၚလာ ၅၀၄ သန္း ပိုၿပီးရထားတယ္” ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈၁၉ သန္း တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၇၆ သန္း ေက်ာ္ရ ရွိထားေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁၃၀ သန္းသာ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ  ၃၇၂  သန္းေက်ာ္သာ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဆန္အေဟာင္း လက္က်န္နည္းေနသည့္အတြက္ ဆန္လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကို ပိုမို၀ယ္ယူလာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းမ်ားကာလမ်ား အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပ သို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိ ကာလတြင္ အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္ တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပကုန္သည္ (International Buyer) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိ ႏႈိင္းေရာင္းခ်သည့္ G to G အစီအစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္သာ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမို တင္ပို႔ ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU  ေကာ္မရွင္တို႔  ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.