<

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာ ရယူရန္ ထပ္မံကမ္းလွမ္းလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မဟုတ္ဘဲေနရာေပးသည့္ပုံစံမ်ဳိးကို လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု SNLD ေျပာၾကား

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီအား တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေနရာရယူရန္ ကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေနရာ ရယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေပးသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ပါက လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆုိသည္။
“အစုိးရအဖြဲ႕ထဲက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလြတ္သေဘာေျပာတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီ SNLD ထဲက သင့္ေတာ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒု၀န္ႀကီး ကမ္းလွမ္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီပုံစံမ်ဳိး ကမ္းလွမ္းတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက အရင္နဂုိကတည္းက သေဘာထားအတုိင္းပဲ။ အရင္သေဘာထားဆုိတာက ပါတီခ်င္း အတူတူလက္တြဲလုပ္ၾကမယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆုိရင္လည္း ဒါဆုိရင္ဟုတ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈတခ်ဳိ႕လုိအပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလုိလုပ္ၾကမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ NLD နဲ႔ SNLD ကေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြ အတူတကြလုပ္ၾကမယ္။ ျပဳမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တခ်ဳိ႕ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမ်ဳိးကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရင္တစ္မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ေၾသာ္ SNLD ေတာ့ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာစာ ေပးလုိက္ကြာ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲ စဥ္းစားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္ခံဖုိ႔မရွိပါဘူး”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိၿပီး အစုိးရစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကလည္း အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေနရာအား SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စုိင္းညြန္႔လြင္အား တုိက္႐ုိက္ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ျဖစ္ေစခ်င္တာတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံကုိအတူတကြပူးေပါင္း တည္ေဆာက္တယ္ဆုိေတာ့ကာ ပါတီႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစဗ်ာ။ ႀကီးႀကီးေသးေသး တန္းတူဆက္ဆံတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ SNLD နဲ႔ တကယ္ပူးေပါင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တကယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံလည္းရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေပါ့ဗ်ာ။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေတြ႕ဆုံမယ္။ ၿပီးရင္ စကားေျပာၾကမယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္လုိလုပ္မယ္။ ဘယ္လုိပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ SNLD ေတာ့ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာစာယူဗ်ာ။ ဒီလုိမ်ဳိးပဲဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံလုိ႔မရပါဘူး” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

SNLD ပါတီဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးသည့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး ယခင္က မၾကာခဏေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။
ယခင္ CRPP အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားအား အေျခခံကာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) ၀င္ပါတီမ်ားအနက္ လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေနရာအား ႏုိင္သက္လြင္ (မြန္အမ်ဳိး သားပါတီဒုတိယဥကၠ႒-၁)၊ NLD လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒တာ၀န္အား ဦးေအးသာေအာင္ (ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဟာင္း)တုိ႔က ရရွိထားသည္။

SNLD (က်ားေခါင္း) ပါတီသည္ ၁၉၈၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာေၾကာင့္ ပါတီအားျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သုံးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၄ ေနရာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေနရာ ၄၀ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအနက္ ခုနစ္ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.