<

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ႏွင့္ ေဒသခံ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ငါးေလလံေစ်းစီမံကိန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေခတ္မီငါးေလလံေစ်းႀကီးတစ္ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူအား ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းက တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ငါးေလလံေစ်းစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေတာထြက္ႀကီးေနရာသို႔ ေခၚယူျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဧရိယာႏွင့္ ေယာႀကီး၀ေခ်ာင္းအနီးတြင္ တည္ရွိသည့္ ေျမေနရာတြင္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ႏွင့္ ေဒသခံေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ငါးေလလံေစ်းစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၁၃ ဧကေပၚမွာတည္ေဆာက္မွာပါ။ MEC (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္) နဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း အဆိုျပဳတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ၿမိတ္ေဒသခံ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ေရလုပ္သားနဲ႔ သာမန္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာေရး၊ ရေႏွာင္းငါးေစ်းကြက္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကို မီွခိုေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီငါးေစ်းေပၚထြက္လာေရး၊ ကုန္ၾကမ္းစနစ္မွ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တရား၀င္အခြန္ေငြမ်ားပိုမိုရရွိလာေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးလွသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေယာႀကီး၀ေခ်ာင္းအတြင္း ေရအနက္မွာ အနိမ့္ဆံုး ၃ ဒသမ ၅ မီတာမွ  ငါးမီတာအထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  ငါးဖမ္းေလွႏွင့္အျခားေလွမ်ား ၂၄ နာရီ၀င္ေရာက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ငါးခ်ိန္တြယ္ လက္ခံသည့္ေနရာ၊ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္၊ ဂုိေဒါင္မ်ား၊ ဟိုတယ္/ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ား၊ အေအးခန္း၊ ေရခဲစက္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စီမံကိန္းကာလကို ေျခာက္ႏွစ္လ်ာထားပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၀ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒုတိယအဆင့္က ၂၀၂၁ ကေန ၂၀၂၃ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ၿမိတ္ေဒသကထြက္ရွိမယ့္ ေရထြက္ပစၥည္းေတြကို ၿမိတ္ေခတ္မီ ငါးေလလံေစ်းကတစ္ဆင့္ မိုင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ကြာေ၀းတဲ့ ေမာေတာင္နယ္စပ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ (မဟာခ်ဳိင္၊ ဘန္ေကာက္) ကို ၇ နာရီအတြင္း ကားလမ္းကတင္ပို႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔ကိုလည္း ပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ့္အစီအစဥ္ကေတာ့ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္” ဟု ဦးလွသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္မီ ငါးေလလံေစ်းတည္ေဆာက္မည့္ ဆိပ္ခံတံတားမွာ အရွည္ေပ ၃၂၀၀ ရွိၿပီး ငါးဖမ္းေလွအစင္းေရ ၅၀ ခန္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုတင္ပို႔မည့္ အမ်ားဆုံး ကြန္တိန္နာ ယာဥ္အစီးေရ  ၁၂၀ ခန္႔ႏွင့္ အိမ္စီးကား ၂၄၀ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည့္ ကားပါကင္မ်ားပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတအေနျဖင့္ သိရွိလိုသည္ တခ်ဳိ႕ကိုသာ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယသမၼတအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ငါးေလလံေစ်းေနရာအား ၾကည့္႐ႈခဲ့သလို ယခုၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ ငါးေလလံေစ်းေနရာကိုလည္း ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.