<

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနလွန္းဆားမ်ားမိုးမိ၍ လက္က်န္နည္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ဆားၾကမ္းေစ်းျမင့္

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ပငဆားကြင္း ဆားက်ဳံးေနစဥ္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနလွန္းဆားလုပ္ကြက္ ဧကႏွစ္ေထာင္ခန္႔ျဖင့္ ဆားလုပ္ကြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆားကြင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ ဆားသိမ္းခ်ိန္သႀကၤန္မိုး လိႈင္လိႈင္ရြာမႈေၾကာင့္ ဆားကြက္မ်ားပ်က္၍ လက္က်န္နည္းမႈအေပၚ ယခုႏွစ္ဆားထြက္ ရာသီတြင္ ဆားၾကမ္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၇၀ ျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္ က်ပ္ ၈၀ ထက္ ထက္၀က္ ခန္႔ျမင့္ေနေၾကာင္း ဆားေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မႏွစ္က သႀကၤန္မိုးရြာတာ မွတ္မိမွာေပါ့။ တစ္ပတ္နီးပါးရြာေတာ့ ဆားကြက္ေတြပ်က္တယ္။ အမွန္က ဧၿပီ၊ ေမ ႏွစ္လက ဆားသံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ က်ဳံးလို႔ရေသးတယ္။ အဲဒီ ဆားေတြမရေတာ့ လက္က်န္နည္းၿပီး ၀ယ္လိုအားမ်ားေတာ့ ဒီႏွစ္ ပထမဆားက်ဳံးတဲ့ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ဆိုရင္ ဆားၾကမ္း က်ပ္ ၂၀၀ ေလာက္ေပါက္သြားတယ္။ အခု ဆားသံုးႀကိမ္ေလာက္က်ဳံးၿပီး က်ပ္ ၁၇၀ ေစ်းျဖစ္လာတယ္။ ဆားက်ဳံးတဲ့အႀကိမ္မ်ား၊ အထြက္မ်ားလာမယ္။ ေစ်းက်ဖို႔ရိွပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္လြင္ (ဒုဥကၠ႒ မြန္ျပည္နယ္ဆားလုပ္ငန္းရွင္သင္း) က ေျပာၾကားသည္။

ေနလွမ္းဆားကို သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္၍အရည္ေသြးျမင့္ ဆားစားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ဆားေတာင္သူမ်ားကို ၁၉၇၀-၇၂ ခုႏွစ္အထိ အသိပညာေပးကာ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေနလွန္းဆားသည္ ေနေရာင္ျခည္၊ ပင္လယ္ေရငံရရိွမႈအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္ဘက္တြင္ ေရခူလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ ဆားၾကမ္းမ်ားကို ေရလမ္းျဖင့္ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရပ္နားထားသည္မွာ ေလးႏွစ္ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ က႐ုပိၸဆားကြင္းတြင္ ဆားလာေရာက္၀ယ္မႈရိွေနေၾကာင္း ပငေက်းရြာရိွ ဆားေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေနလွန္းဆားေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးခင္စုိး (ျပည္နယ္ဆားလုပ္ငန္းဦးစီးမွဴး) က သံုးသပ္ရာတြင္ ဆားေစ်းကြက္သည္ ဂိုေဒါင္ဆားလက္က်န္အေပၚ မူတည္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကကဲ့သို႔ သႀကၤန္မိုးရြာသြန္းမႈရိွ၊ မရိွကို ေမလအထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးစရိတ္ျမင့္သည့္ ရခိုင္၊ ဧရာ၀တီေဒသတို႔၏ ဆားထြက္မႈေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ မြန္ျပည္နယ္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ဆားၾကမ္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၈၀ ရိွၿပီး  ဆားေတာင္သူမ်ားကို SME ေခ်းေငြရရိွပါက ဆားထြက္ခ်ိန္တြင္ ေငြလိုအပ္မႈေၾကာင့္ တြန္းေရာင္းစရာမလိုဘဲ ေစ်းကြက္အျမင့္ေစာင့္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ဆားေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြသည္လည္း ဆားေစ်းကြက္ကို သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.