<

ဇန္န၀ါရီေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆိုင္း

ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ယခုဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ဦးေအာင္စိုးက ဆိုသည္။

ယခုလို ေနာက္ဆုတ္လုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပင္လံုညီလာခံကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု တက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေပါ့။ အားလံုးျပည့္စံုႏိုင္ေအာင္ေပါ့။ UNFC အဖြဲ႕ကလည္း လက္မွတ္ထုိးဖို႔ အစီအစဥ္ေလးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ထိုးၿပီးရင္လည္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေလးေတြလည္းရွိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပင္လံုတစ္ခုက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခု တက္လာႏိုင္ေအာင္ေပ့ါဗ်ာ” ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (RCSS/SSA) အေနျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ ရရွိထားေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သလို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ကရင္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳအျဖစ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ က်င္းပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း မရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္ရန္မွာလည္း ပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျဖရွင္းရန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု NCA လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

January 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.