<

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဘ႑ာႏွစ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ကို ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးက႑မ်ားအျဖစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

January 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.