<

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ အီးယူေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MRF)

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ ႏုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU  ေကာ္မရွင္တို႔  ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

European Commission ၏ DG Trade မွ Mr.Nikoloas ZAIMIS ဦးေဆာင္ေသာ EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ငါးဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအာယု၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရာဇာမ်ဳိး၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ EU ႏုိင္ငံမ်ားမွ EBA ကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိနိုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာမ်ား၊ စက္ကရိယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲအား EU ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အရည္အေသြးေကာင္းဆန္မ်ား၊ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္မ်ား၊ ေပါင္းဆန္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆန္ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ EU ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေက်ာ္အထိတင္ပို႔ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအ တြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔မႈျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္းတင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိကာလတြင္ အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.