ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မေတာ္မတရား ျပဳခဲ့သည္ဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆို

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ UN ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီတုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo : AFP)

ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရွိေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မေတာ္မတရားျပဳခဲ့သည္ ဟူသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းကို လာမည့္လ၌ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္က ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိိင္ရာ အထူးသံတမန္ ယန္ဟီလီးက သူ႔အေနျဖင့္ သူ၏အစီရင္ခံစာကို မတ္ ၁၃ ရက္၌ ဂ်ီနီဗာတြင္ ေကာင္စီသို႔ တင္ျပသည့္အခါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စပြန္ဆာေပးၾကရန္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္အတြက္ ကြၽန္မတကယ္ကို တြန္းအားေပးပါမယ္။ အတိအက် ေျပာရရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပါ” ဟု ယန္ဟီလီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ မေတာ္မတရား ျပဳခဲ့သည္ဟူသည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ ကုလသမဂၢအား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈကို ႏွိမ္နင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား စတင္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားက အေရးေပၚ အေနအထားသို႔ ပို၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က လူသားဆန္မႈအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးမည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္အတြက္ ယခုအခါ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ဖိအားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေလာက္တုန္းကဆိုရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဆိုတာ ေတြးေတာင္ ေတြးႏုိင္ဦးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေန႔စဥ္ ျပင္းထန္တဲ့အဟုန္နဲ႔ ႀကီးထြားလာေနပါတယ္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Fortify Rights မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မတ္စမစ္က  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြကို ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ နားလည္ေရးအတြက္ ကူညီဖို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြ သံတမန္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြကို အလြန္ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရပါမယ္” ဟု လည္း မတ္စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : The Guardian