<

နစ္နာမႈကုိတုိင္တန္းသည့္စာကို သမၼတ႐ုံးကလက္ခံရရွိ၍ စိစစ္သြားမည္ဟုအေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာရရွိၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၃၄ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမအလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမႈ သတင္းစာရွင္းလင္း

နစ္နာမႈကုိတုိင္တန္းသည့္စာအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက လက္ခံရရွိ၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ၃၄ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမအလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမႈကုိ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚေအးျမသိန္းက ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ City Star Hotel  တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါပြဲတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းသူ ဆရာမက ၎သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ အ-ထ-က (၂) ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၎စာသင္ေနသည့္ အခန္းအတြင္းသုိ႔ တစ္ေက်ာင္းတည္း တာ၀န္အတူ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဆရာမႏွင့္အဆုိပါ ဆရာမ၏သမီးျဖစ္သူတုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးတစ္ဦးက အသင့္ပါလာသည့္ ထီးျဖင့္႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးက အခန္း၀သုိ႔ ပိတ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ကုိလည္း အတန္းထဲမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ႐ုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာပညာေရးဌာနမ်ားသုိ႔ တုိင္တန္းခဲ့သျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ႐ုိက္ႏွက္သူဆရာမအား မူလတန္းျပ အျဖစ္ရာထူးေလွ်ာ႔၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားလုိက္ေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုိက္ႏွက္သူဆရာမမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံရသည့္ေနရာသုိ႔ မသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႐ုိက္ႏွက္သူဆရာမႏွင့္ အ႐ုိက္ခံရသူ ၎ကုိပါ အလယ္တန္းျပမွ မူလတန္းျပ ရာထူးေလွ်ာ႔၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနညြန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ထံအသနားခံစာတင္ျပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသူ ဆရာမေဒၚေအးျမသိန္းက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ အသနားခံစာတင္ျပမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သံုးလပုိင္းတြင္ တတိယအႀကိမ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေလးလပုိင္းတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းျပတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္  လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ ဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာကာ ၎၏ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေဖ႔စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔တင္ခဲ့သည္ကုိ ၎သည္ေဖ႔စ္ဘြတ္မသုံး တတ္သျဖင့္မသိဘဲ သားျဖစ္သူကလာျပမွသာ သိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ၎၏ နစ္နာမႈအေၾကာင္းတုိင္ၾကားခဲ့သည့္စာကုိ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိ၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ျပည္သူတုိ႔၏တင္ျပစာမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကအေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ၀မ္းသာေနေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ရွိစဥ္ ၎ထံသုိ႔  စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္ပညာ ေရးမွဴး႐ုံးက ၎ကုိ က်ဴရွင္သင္ျပျခင္း၊ စာသင္ခန္းအတြင္းရန္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဆင္႔နိမ္႔ရာထူးေလွ်ာ႔၍ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာမႈမရွိဘဲ အထက္အရာရွိမ်ားအား မဟုတ္မမွန္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ေန၍ လက္ရွိရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လုိက္သည္ဆုိသည့္ အလုပ္ထုတ္သည့္စာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံရသူ ဆရာမက မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အမက၊ အလက၊ အထက စသည့္ေက်ာင္းေပါင္း ခုနစ္ေက်ာင္းတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ စ၍  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ၃၄ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

“ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ေနာင္မတရား မခံရေစရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မမွာ အျပစ္မရွိပါ။  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးကုိလည္း အသနားခံစာ တင္ျပထားပါတယ္။ ကြၽန္မမွာဘာမွအျပစ္မရွိတဲ့အတြက္ မူလရာထူးကုိပဲ ျပန္ရခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မအသက္ ၅၇ ႏွစ္ပါ။ သားနဲ႔သမီးရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာလည္း ၃၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမႇင္႔တဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကးပင္စင္လစာျဖင့္ ဂုဏ္ယူစြာပင္ ခံစားဖုိ႔ ရည္မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မနဲ႔ ကြၽန္မကုိမွီခုိေနတဲ႔ မိသားစုဘ၀ ပ်က္သုဥ္းပ်က္စီးသြားရမယ့္ အေျခအေနေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္မျဖစ္စဥ္ကုိ တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္စိစစ္ေပးၿပီး မူလရာထူးအလယ္တန္းျပကုိ တုိးျမႇင့္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိပါတယ” ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ဆရာမေဒၚ ေအးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.