<

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး၀ါးအမည္ ၃၅ မ်ဳိးကို တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္၍ တုပထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးတားျမစ္

ေဆး၀ါးစက္႐ံု(အင္းစိန္)မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို တုပထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ေဆး၀ါးအတုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး၀ါးအမည္ ၃၅ မ်ဳိးကို တစ္ဦးတည္းမူပိုင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္၍ တုပထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ အသိေပးတားျမစ္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေနာက္)ရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္း စိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး၀ါးအမည္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ စာခ်ဳပ္အမွတ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးတည္းမူ ပိုင္အျဖစ္သံုးစြဲရန္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ေဆး၀ါး ၃၅ မ်ဳိးကိုလည္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး၀ါး ၃၅ မ်ဳိး၏အမည္မ်ားကို စက္႐ံုမွတစ္ပါး အျခား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွျဖစ္ေစ၊ အမ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ၊ အလံုးစံု တုပ၍ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပံုတူပံုမွား၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား၊ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေစ၊ မွီျငမ္းတုပသံုးစြဲျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) အေနျဖင့္ တရားမေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းတို႔အရ ထိေရာက္စြာတရားဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ မူးယစ္အႏြယ္၀င္ ေဆး၀ါးမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွာစာကိုသာ အဓိက ထားထုတ္လုပ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကုသေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာလူနာမ်ားအတြက္ နာက်င္မႈသက္သာေစသည့္ ေဆး၀ါးအမည္သစ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ေဆးအမည္ သစ္မ်ားမွာ Drugs အုပ္စု၀င္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး Mefenamic Acid Caplet 500 mg အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကုသေဆး Tenofovir Caplet 300 mg ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ နာက်င္မႈသက္သာေစေသာေဆး Tramadol  Capsule 50 mg Opioid Analgesic (မူးယစ္အႏြယ္၀င္အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး) မ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္အႏြယ္၀င္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွာစာကိုသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပိုလွ်ံပါက ျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါးလိုင္စင္ရွိေသာ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏လိုင္စင္ကို စိစစ္ၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Tenofovir Tablet ေဆးမွာ ဗိုင္းရပ္စ္သတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေကာင္ေရမ်ားကို က်ဆင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မႈၾကာခ်ိန္ သံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္လုိင္စင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေဆးထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေဖာ္ျမဴလာကို ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး အိႏၵိယပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.