<

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ ေရႊတင္သြင္းတင္ပို႔ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စေတာ့ေရႊေစ်းကြက္အထိ တိုးခ်ဲ႕၍ အေရာင္းအ၀ယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ တင္သြင္းတင္ပို႔ျခင္းကို လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စေတာ့ေရႊေစ်းကြက္အထိသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသား စံုညီအစည္းအေ၀းအခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ေရႊကို ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံအသင္းအေနနဲ႔ေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္း အသင္းအေနနဲ႔ေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ဒီအမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တင္ျပထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေရႊကိုလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပေရာင္း၀ယ္ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာပဲ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားေနပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္း အသင္းအေနနဲ႔ကလည္း ေစ်းကြက္ကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရႊေစ်းကြက္အထိေအာင္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေရႊတင္သြင္း၊ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔မွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွေရႊမ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး စေတာ့ေရႊေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ေရႊကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ေရႊေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ေရႊသြင္းဖို႔ တင္သြင္းဖို႔ အတြက္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေရႊကိုလည္း ႏုိင္ငံျခားကို တင္ပို႔လို႔ရမယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ေရႊကိုလည္း တင္သြင္းလို႔ရမယ္။ အဲဒီ နည္းဥပေဒထြက္လာရင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊကုန္သည္ေတြက ဒီမွာ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာလို လာေရာင္းၾကေတာ့မွာ” ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရႊတစ္က်ပ္သားတြင္ ၁၆ ဒသမ ၆၀၆ ဂရမ္ႏွင့္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ၁၉ ဒသမ ၂၅ သိပ္သည္းစ (Density) ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အဆိုပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္သာ ေရာင္းခ်သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ခ်ိန္တြယ္တဲ့အခါမွာ တစ္ေနရာမွာနဲ႔တစ္ေနရာ ခ်ိန္တြယ္တဲ့ အေလးခ်င္း မတူဘူး။ ရန္ကုန္မွာ၀ယ္တဲ့ တစ္က်ပ္သားကို မႏၲေလးမွာ၊ ေတာင္ႀကီးမွာခ်ိန္ရင္  အေလးခ်ိန္မတူဘူး။ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ ၀ယ္တဲ့အေလးခ်ိန္ခ်င္း မတူတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စံတစ္ခုတစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖစ္ခ်င္တယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အခါ တစ္က်ပ္သားကို ၁၆ ဒသမ ၆၀၆ ဂ၇မ္ရွိရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ဘယ္ေနရာပဲသြား၀ယ္သြား၀ယ္ ဒီတစ္က်ပ္သားကို ၀ယ္ရင္ ဒီစံ ဒီအေလးခ်ိန္အတုိင္း ရွိကိုရွိရမယ္။ အဲဒီလိုစံေပါ့ ပထမသတ္မွတ္လိုက္တာ၊ ဒါအေလးခ်ိန္ပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ခိုင္မာၿပီး စနစ္က်သည့္ ေရႊဗဟုိေစ်းကြက္အား တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း    ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.