<

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ PPST အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရး ေပၚအစည္းအေ၀းအၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ မွ ၁၂ ရက္အထိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

PPST အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ေခၚယူခဲ့ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ရန္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကား ကာလအတြင္း ညီလာခံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိသည့္အေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား အစုိးရႏွင့္ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပသြားရန္ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ဆက္လက္က်င္းပဖုိ႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ခုနကတင္ျပသလုိ ဒီၾကားထဲမွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစည္းအေ၀းေတြ၊       လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥေတြအကုန္လုံးၿပီးမွ က်င္းပႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လုပ္လုိ႔ မရရင္၊ ရခုိင္မွာလည္း လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိရင္ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေရႊ႕မယ္ဆုိတာက ခုနက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ လုပ္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျမန္ျမန္ေဆာင္ ရြက္ၿပီးေလ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတဲ့အေပၚမွာ ျမန္ျမန္ၿပီးေလ ျမန္ျမန္လုပ္လုိ႔ရေလ” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက က်င္းပခြင့္ရွိေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ မရရွိေသးေပ။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိသျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

PPST ၏ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ ပင္ခံရျခင္းမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပထမအႀကိမ္ကလည္း အစုအဖြဲ႕အကုန္လုံး မလုပ္ရဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က်န္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ မလုပ္ရဘူးဆုိရင္ ဒီအမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက စုံညီလက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတာင္မွ မူ၀ါဒ သေဘာတူအဆုိျပဳမႈ ေတြကုိ မတင္ျပႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီလာမယ့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေအာင္ျမင္တဲ့ညီလာခံျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိတဲ့အတြက္ ဒါကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရနဲ႔ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူထားတာပါ”ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆုံးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားႏွင့္ လည္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ NCA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေျခခံနားလည္မႈမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.