<

ေမာင္ေတာေဒသမွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လက္နက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အခ်ိန္မီ စစ္ကူ၊ ပစ္ကူေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအေစာပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-လူေမာ္ႏုိင္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လက္နက္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ အခ်ိန္မီ စစ္ကူ၊ ပစ္ကူေပးႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဦးေဆာင္သည့္သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၎က ထိုသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘အရင္ကနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ေတြ၊ G3၊ G4 ေတြ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ တကယ္တမ္းျဖစ္ လာမယ္၊ ျဖစ္ဖို႔လည္း ေစာေစာကဆရာ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) ေျပာသလိုပါပဲ ျဖစ္ဖို႔ေတြလည္း ရွိဦးမွာပါပဲ။ ျဖစ္လာရင္လည္း အခ်ိန္မီ စစ္ကူ၊ ပစ္ကူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအ တြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ လုပ္မွာေတာ့ လုပ္ဦးမွာပါပဲ။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္က ေျပာၾကားသည္။

မီး႐ိႈ႕မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈသာျဖစ္သည့္အျပင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကို အာ႐ံုလႊဲျခင္း နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အၾကမ္းဖက္သမားေတြက စခန္း ၃၀ ကို တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္တယ္။ သူတို႔သည္ အေၾကာက္တရားနဲ႔ လႊမ္းမိုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုက္တဲ့အ ခ်ိန္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းပဲ။ သူတို႔ေခၚတဲ့အခ်ိန္ မီး႐ိႈ႕တဲ့အခ်ိန္ဟာလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္တပ္ကသာ မီး႐ိႈ႕မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာတစ္ရြာ မွ က်န္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ လက္ရွိမွာ ဘူးသီးေတာင္မွာလည္း ရြာေတြအမ်ားႀကီးက်န္ပါတယ္။ အိမ္ေတြ အမ်ား ႀကီးက်န္ပါတယ္။ ေမာင္ေတာဘက္လည္း က်န္ပါတယ္။ လူေတြလည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ သူတို႔ နဂိုက တည္းက စီမံေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ အိမ္မီး႐ိႈ႕တဲ့ ဟာသည္ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ တို႔ပဲ ဒီလိုလုပ္သြားၿပီးေတာ့ ၿပီးရင္ ျပန္ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔တာက်ေတာ့ တပ္က မီး႐ိႈ႕တယ္၊ တိုင္းရင္းသားက မီး႐ိႈ႕တယ္၊ ရဲက မီး႐ိႈ႕တယ္ ဒီလိုပဲ ၀ါဒျဖန္႔ပါတယ္။ ဒါသူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုံျခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အာ႐ံုေျပာင္းလဲသြားေစ ဖုိ႔ သူတို႔ေနာက္ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လိုက္လံတိုက္ခိုက္မႈ မျပဳေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ခ်ထားပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းအရ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ကတည္းက စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တပ္မ်ားကို နယ္စပ္ကီလိုမီတာတစ္ေထာင္၏ အေနာက္တြင္ ထားရွိေၾကာင္း  ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ခုိင္၀င္း ေမာင္းႏွင္လာသည့္ လီဖန္းအမ်ဳိးအစား  Tipper ယာဥ္အမွတ္၊ 9M/—-သည္ လံုျခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လုိက္ပါလ်က္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ သို႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔၌ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ-ဘူးသီးေတာင္ ကားလမ္း ေပၚရွိ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၅၅၀၀ ခန္႔အကြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးခန္႔က လက္လုပ္ မုိင္းတစ္လံုးျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေဖာက္ခြဲခဲ့ၿပီး လုပ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ကားလမ္း၏ေတာင္ဘက္သို႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျဖစ္စဥ္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တုိ႔အား ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခဲ့မႈျဖစ္စဥ္မွာ ၎တုိ႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ARSA အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္း လင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဦးေရသည္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

January 12, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.