<

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူေရး ေလ့လာေဆြးေႏြးေနၿပီး လာအိုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ေရးထိုးမည္

ျပည္ပႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေလ့လာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လာအိုနဲ႔လည္း မၾကာခင္မွာ MoU ထိုးဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ MoU ထိုးတာကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဓာတ္အား အျပန္အလွန္ ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူတဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ MoU ေရးထိုးၿပီးေနာက္ႏွစ္ ႏိုင္ငံဓာတ္အား ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အေသးစိတ္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဟိုဘက္က ဓာတ္အားစနစ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ဓာတ္အားစနစ္တူညီမွ ေရာင္းခ်လို႔ရတာ။ တူညီေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္၀ယ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ျဖန္႔မလဲ။ သူတို႔ေရာင္းခ်တဲ့ ဓာတ္အားသည္ ေစ်းႏႈန္းကို ဒီအေရာက္ ဘယ္လိုသတ္မွတ္မလဲ။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္” ဟု လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္း NEP ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားကို ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းရန္ ေလ့လာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ေရအားတို႔ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ဆိုရင္ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိတာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတာေပါ့။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုဘာေတြလုပ္ေနၿပီလဲဆိုရင္ ျပည္ပကေန ဓာတ္အား၀ယ္ယူဖို႔အတြက္၊ လာအိုတ႐ုတ္အိႏိၵယတို႔ကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို ဓာတ္အား၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ လာေရာက္ ကမ္းလွမ္းေနတာရွိတယ္။ အဲဒါေတြအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေတြ႕အၾကံဳ မရွိတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အဆင့္ ရွိတယ္” ဟု ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသးတဲ့အတြက္ ေလ့လာေနတယ္။ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ကလည္း ေလ့လာတယ္။ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ လုပ္ရတယ္။ Technically ဘယ္လိုလုပ္ရတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံဓာတ္အားစနစ္ေတြ Harmonize ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ဒါေတြကို ေလ့လာေနတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားကေတာ့ ဒါေတြကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူတဲ့ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းမွာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ယ္မယ္။ ျပည္သူေတြကို ျဖန္႔မယ္” ဟု ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို အစားထိုးရန္အတြက္ ျပည္ပမွ LNG မ်ား တင္သြင္းၿပီး LNG ျဖင့္ ဂက္စ္တာဘိုင္မ်ားလည္ၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လတ္တေလာမွာက LNG နဲ႔ အဖြဲ႕ေတြ လာေဆြးေႏြးေနတာရွိတယ္။ ၿပီးရင္လည္း တျခားနည္းလမ္းျပည္ပကေန ဓာတ္အား၀ယ္ယူတဲ့ဟာကိုလည္း ေလ့လာေနတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္တယ္။ တျခားေတာ့ ဆိုလာတို႔၊ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ႕ပေရာဂ်က္ေလးေတြ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကိုလည္း ဦးစားေပး အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ၂၀၃၀ ရည္မွန္းခ်က္ကိုမီေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္” ဟု လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.