<

မေကြးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွႏ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိ၍ တာ၀န္ေက်သူျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

မေကြးတိုင္း တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ႐ံုးခန္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏုုတ္ထြက္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုုးမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိ၍ တာ၀န္ေက်သူျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ႐ံုးခန္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ The Daily Eleven ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔က တာ၀န္မွအနားယူရန္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔တင္ျပသည္ကုိ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ စာေပးပိုု႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္သြားမည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕အား The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ကြၽမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု တာ၀န္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ “မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ထဲက ေရြးသည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အျပင္က တိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ကျဖစ္ျဖစ္ ေရြးသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိေတြ႕မႈရွိၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေက်တဲ့လူမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ဖိုု႔မ်ားတယ္” ဟုု ေျဖၾကားသည္။

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ေတာေက်းရြာမွ ဦးလွထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာေတာ့ လယ္သိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုကိစၥရပ္ေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ၀န္ႀကီးမ်ဳိးကို လိုလားတယ္။ ပြင့္ျဖဴေဒသဆိုုေတာ့ မေကြးတိုင္းရဲ႕ စပါးက်ည္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ေရေပးေ၀တဲ့ကိစၥ၊ စိုုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကိစၥေတြကိုု ေတာင္သူေတြနဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ၀န္ႀကီးမ်ဳိးကို လိုလားတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ အကြၽမ္းတ၀င္ရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးကို လိုလားတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စြမ္းရည္က “၀န္ႀကီးခန္႔ထားေရးကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ခန္႔ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵကေတာ့ နံပါတ္ (၁) အခ်က္အေနနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးပါ။ နံပါတ္ (၂) အခ်က္ကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးကလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမ်ားတဲ့အတြက္ အလံုးစံုေတာ့ သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ နယ္ပယ္အလိုက္၊ ဥပမာစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနဆိုလည္း အဲဒီဌာနနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုုးပုုဂၢဳိလ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ လူမႈေရးအရေရာ၊ သူ႔ရဲ႕ပညာအရည္အခ်င္းအရေရာ အနည္းဆံုး တီးႏိုင္ေခါက္ႏိုင္သူမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ျပည္သူလူထုုနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟုု The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုသို႔မဟုတ္ NLD အစိုးရ၏ မူလကတည္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒတစ္ခု ဟုတ္မဟုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက “ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔က မေကြးတိုင္းကစတယ္။ မစဘူး။ ေရွ႕ကသြားတယ္။ ေနာက္ကလိုက္တယ္။ ဘာမွမေျပာလိုဘူး။ သတင္းစာထဲမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေတြ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ေတြ ေျပာထားတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းကဆိုရင္ ဒါေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဖတ္မိတယ္။ ဒါပဲ ေျဖႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳက အခက္ခဲဆံုး ကာလမ်ားအတြင္းကတည္းက ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ငိုလ်က္ ေျဖၾကားသည္။

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.