<

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္ အမႈမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးမည္

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္ အမႈမ်ားအား စတင္စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃)ႏွင့္ ရာဇ သတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိ ဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက  ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) နဲ႔ တရားစြဲတယ္။ပထမစြဲတာက ေအလာရဲစခန္းက ဒုတိယစြဲ တာက ဒကၡိဏသီရိရဲစခန္းကစြဲတာ။ တရား ခံေျပးအမႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွင္နီသက္ေသေတြ ကိုစစ္လိုက္တယ္။ စစ္ၿပီးသြားရင္ ရာဇသတ္ ႀကီးမႈရွိတယ္။ တရားခံေျပးပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု ကိုေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆက္စစ္သြားမွာပဲ။ တရားခံ ေျပးတဲ့ သူရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အမႈကိုဆက္စစ္ သြားမယ္ဆိုၿပီး အမိန္႔ခ်ၿပီးရင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈ ရယ္၊ ရာဇသတ္ေသးရယ္ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး စစ္သြားမွာပဲ” ဟု ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏသီရိ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္းအမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားၿပီး လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ ႀကီးမႈပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္အမႈမ်ား အား စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက တရားခြင္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား အား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲ ဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါသံုးဦးအား ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတစ္ဦး တည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ၿဖိဳးကို ကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားသံုးဦးထံမွ လက္နက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္ ဒကၡိဏသိရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္ ACE အား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ တရားမ၀င္စက္မ်ား၊ National Security Council စာတမ္းပါ စတစ္ကာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ACE Group of Companies အား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ NSC စာတမ္းပါ က်ည္ ကာအက်ႌမ်ား၊ ေျပာက္က်ားက်ည္ကာ အက်ႌ မ်ားႏွင့္ က်ည္ေဘာက္အိတ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိ ဏၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း ႏွင့္ သာေကတနယ္ေျမရဲစခန္းတို႔တြင္ မူး^ စိတ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈတို႔ ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေအလာနယ္ေျမ ရဲစခန္းက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္၌ ထပ္မံအမႈဖြင့္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား  ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ ၁၅ ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၂ (ခ) ၂၁ အရ အေရးယူ မႈႏွစ္မႈ၊ ၁၅/၁၆ (ဂ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈ၊ ၁၆ (ဂ)။၂၂ (ခ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈ စုစု ေပါင္းေလးမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ အရ အေရးယူမႈေလးမႈ၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈) အရ အေရးယူမႈသံုးမႈ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၁)(က)(င) အရ အေရးယူသံုးမႈ၊ လက္ နက္ (ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (က) အရ  အေရးယူမႈတစ္မႈ၊ လက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈစုစု ေပါင္းႏွစ္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၄ အရအေရး ယူမႈတစ္မႈ စုစုေပါင္း ၁၇ မႈတို႔ျဖင့္အေရးယူထား ေၾကာင္း သိရသည္။

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.