<

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို FDA က ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ၀ယ္ယူစစ္ေဆး

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးမႈတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးအဖြဲ႕သည္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ အစားအေသာက္မ်ားအား ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားအား အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားအခ်ဳိ႕ရွိ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ကန္တင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက Canteen Food Safety စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မြန္ျပည္နယ္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွစ၍ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ (ေရႊေတာင္) ပညာေရးေကာလိပ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ကလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ မီးဖိုေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အစားအေသာက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးအဖြဲ႕က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈရွိမရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားအနက္ မုန္႔ဖတ္မွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယင္းစားသံုးရန္မသင့္ေသာ မုန္႔ဖတ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ မူလေရာင္းခ်သူအား စံုစမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

January 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.