<

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၅ စီး ဖမ္းမိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၅ စီးအား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ဟုိနားေက်းရြာအနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ လမ္းေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားေသာ ယမ္းေဖာင္းအမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီးယာဥ္သုံးစီး ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ စကား၀ါသစ္ အမ်ဳိးအစားငါးတန္ခန္႔ႏွင့္ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသား ဆုိက္စုံ ၁၉ တန္ခန္႔ကုိ ပုိင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟုိနားေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္တြင္လည္း လမ္းနံေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားသည့္ ယမ္းေဖာင္း အမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၂ စီးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသား ဆုိက္စုံ ၅၁ တန္ေက်ာ္ အား ဆက္လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့မ်ားအျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ သစ္မ်ားအား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ခုိးထုတ္မႈကုိ မၾကာခဏ သိမ္းဆည္းရမိေလ့ရွိၿပီး အျပင္သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းမ်ားအတြင္း သစ္ေမွာင္ခုိမႈမ်ားကုိလည္း ဆက္တုိက္ဖမ္းဆီးရမိေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

August 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.