<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ခ႐ိုင္တြင္ တုိင္ၾကားထားသည့္ လယ္ယာေျမအမႈတြဲ ၁၂၈ ခုရွိၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္ၾကားထားသည့္ လယ္ယာေျမအမႈတြဲေပါင္း ၁၂၈ ခုရွိၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ သေဘာက ခ႐ိုင္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဦးစီးအရာရွိ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြေပါ့။ တုိင္းလည္းက်ေရာ ဒုညႊန္ေတြျဖစ္ကုန္ေတာ့ ေဆြးေႏြးရတာ နည္းနည္းေလး အက်ပ္အတည္းေလး ျဖစ္မလားလို႔။ ေနာက္တစ္ခု တုိင္းေကာ္မတီ၀င္ေတြကလည္း ကိုယ္တို႔ဆုိရင္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဆိုေပမယ့္ လူခြဲၿပီး စစ္ရတယ္။ သံုးေယာက္ရွိရင္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ အဲဒါက်ေတာ့ နည္းနည္းေလး အမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို သိေသးတယ္။ သူတုိ႔က်ေတာ့ ကြင္းဆင္းျခင္း မရွိေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာ ေရးတဲ့အေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ရင္ ၾကန္႔ၾကာသြားမယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မသိဘဲနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အမႈတြဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တိုင္းေရာက္သြားတာ ရွိတယ္။ ခ႐ိုင္ကေန ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မသိဘဲနဲ႔ တုိင္းကို တင္လိုက္တဲ့ အမႈတြဲေလးေတြ ရွိတယ္” ဟု လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (ျပည္ခ႐ိုင္) အဖြဲ႕၀င္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္၀င္းလိႈင္ က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တုိင္ၾကားထားသည့္ ၁၂၈ မႈတြင္ ၇၈ မႈမွာ စိစစ္ၿပီး တုိင္းေျမ/စစ္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အမႈ ၅၀ မွာ အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယားႏွင့္ ပံုစံမ၀င္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (ျပည္ခ႐ိုင္) မွ သိရသည္။

“ေကာ္မတီတစ္ခုလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ အားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ဘက္ေပါင္းစံု၊ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာေတာ့ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျမျပင္မွာေတာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနပါေသးတယ္” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိ၍ ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား အေနျဖင့္ မေဆာက္လုပ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပမႈရွိေၾကာင္း၊ ေျမစာရင္းဌာန အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္စိစစ္မႈတြင္ အားနည္းေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သိမ္းဆည္းထားမႈတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနတို႔က အမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေနာက္လက္ခုပ္ပင္အုပ္စု၊ ထမၼေကာက္အုပ္စုတို႔တြင္ သိမ္းဆည္းထားမႈ မ်ားျပားၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ဗဟို၊ တိုင္း ခ႐ိုင္တုိ႔သို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.