<

ျပည္ပ၌သာမက ျပည္တြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပူးေပါင္းတားဆီးၾကရန္ လူကုန္ကူးရဲတပ္ဖြဲ႕ တုိက္တြန္း

လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွာ ျပည္ပ၌သာမက ျပည္တြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ  ပူးေပါင္းတားဆီးၾကရန္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕က သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္တားဆီးေပးရန္ ၎တုိ႔၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းသည္။

လူကုန္ကူးမႈရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔က လူကုန္ကူးမႈဟုဆုိလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဦးတည္ျဖစ္ပြားတတ္သျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား မည္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသနည္းဟု ေမးတတ္ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ျပည္ တြင္း၌လည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား ဦးတည္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈထဲတြင္ ျပည္တြင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဖ်ာပုံခ႐ုိင္၊ ေနာက္မီး၊ ခါးျပတ္၊ ဗႏၲာပင္၊ ျမစ္တန္း၊ ေခ်ာင္း စုစသည့္ ေက်းရြာမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရး ၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း၊ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ မုိးရာသီအကုန္ ပြင့္လင္းရာသီခုနစ္လအတြင္း ကမ္းနီး၊ ကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား က်ားေဖါင္မ်ား မ်ားလာသကဲ့သုိ႔ ေလွလုပ္သားမ်ားလည္း အမ်ားႀကီး လုိအပ္လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေလွလုပ္သားမ်ားရရွိရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ စုေဆာင္းၾကသည့္အခါ ပြဲစားမ်ားကုိ အားကုိးၾကရာမွ မသမာသည့္ပြဲစားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသဘာကုိ ႀကိဳတင္၍ ေသခ်ာရွင္းျပ ျခင္းမရွိဘဲ လူစုေဆာင္းၾကသည့္အတြက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း အစရွိသည္တုိ႔ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပြဲစားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္ထံမွ ႀကဳိတင္ေငြမ်ား ထုတ္ယူသကဲ့သုိ႔ ေလွလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားခမ်ားကုိလည္း ျဖတ္ေတာက္ကာ ကုိယ္က်ဳိးသုံးၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔စု ေဆာင္းခံရသည့္ ေလွလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာမရဘဲ ပင္လယ္ထဲ၌ လႏွင့္ခ်ီ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအၾကား ခုိင္မာသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလုပ္ရန္ လုိအပ္လာေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ အလုပ္သမားငွားရမ္းျခင္းမ်ား၊ တရား၀င္ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားစုေဆာင္းသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမားငွားရမ္းမႈမ်ားလုပ္ရန္ လုိလာေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားပင္လယ္ျပင္တြင္ ထုိင္းငါးဖမ္းေလွမ်ားမွ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာေရလုပ္ သားမ်ားအေၾကာင္းကုိ AP သတင္းဌာနက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ကြၽန္ျပဳခံရသူမ်ား၏ အသက္၊ ေခြၽး၊ ေသြး မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ေနမိသည့္အတြက္ စိစစ္မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ထိခုိက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကမၻာတြင္  တ႐ုတ္၊ ေနာ္ေ၀ၿပီးလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တတိယေရထြက္ပစၥည္း တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းငါး ဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား မျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ကာကြယ္တားဆီးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္တား ရဲတပ္ဖြဲ႕က သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ တားဆီးေပးဖို႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

January 5, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.