<

လူမ်ား ျပြတ္သိပ္ေနသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကေလး ၄၈၀၀၀ ေမြးဖြားလာႏုိင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား (Photo: AP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကေလး ၄၈၀၀၀  ေမြးဖြားလာမည္ဟု ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ Save the Children က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ယာယီတဲမ်ား၌ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားၾကရဖြယ္ရွိၿပီးအာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ေရာဂါ၀င္ေရာက္မႈ အႏၲရာယ္တို႔ ျမင့္တက္ႏုိင္သည္ဟု ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Save the Children ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ အသက္ငါးႏွစ္မတုိင္မီ ေသဆုံးႏုိင္ေျခလည္း ျမင့္မားေၾကာင္း Save the Children က သတိေပးခဲ့သည္။

“စခန္းေတြမွာက သန္႔ရွင္းမႈ နိမ့္က်ေနၿပီး ဆုံဆို႔နာ၊ ၀က္သက္ႏွင့္ ၀မ္းေရာဂါလို ေရာဂါေတြ ေပါက္ဖြားႏုိင္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီစခန္းေတြမွာ ေမြးတဲ့ကေလးေတြက အထူးသျဖင့္ ထိလြယ္၊ ခုိက္လြယ္ျဖစ္မွာပါ”  ဟု Save the Children ၏ ေကာ့ဘဇားရွိ က်န္းမာေရးအၾကံေပး ေရခ်ယ္ကန္းမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၅၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။

ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအနက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါးသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ UNICEF က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကေလး ၄၈၀၀၀ ေမြးဖြားမည္ဆိုေသာ ခန္႔မွန္းမႈက တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစရာျဖစ္ ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ စိတ္ကူးလို႔ေတာင္မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါကို ဘယ္လိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ဦးေႏွာက္က မသိပါဘူး” ဟု ေကာ့ဘဇားရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ လူမႈ ဖူလုံေရးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပရီတန္ကူးမားေခ်ာင္ဒရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မိဘမဲ့ကေလး ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဌာနက ေဖာ္ထုတ္ထားေၾကာင္း ေခ်ာင္ဒရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရအတြက္ကို အေျခခံၿပီး ထပ္မံေမြးဖြားမည့္ ကေလးအေရ အတြက္ကို Save the Children က ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာႏွင့္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းေနသည္။

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.