<

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလာခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရရွိေစေရးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရး၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကထားလ်က္ လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာသည္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူလခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားမွလည္းေကာင္း မည္သို႔မွ်ေသြဖည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀၍ ကမၻာ့ဗိုလ္ဘံုအလယ္ ထည္၀ါခန္႔ညားေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ျပည္သူႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ၾကရန္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

January 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.