<

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိေနၿပီး စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေလးခုရွိၿပီး မိုင္းေင့ါတြင္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေရာက္ရွိေနကာ အားလံုးေပါင္း စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔သည္ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ခါနီးမွ စတင္ကာထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ၇ ရက္ေျမာက္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာေနသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလိုအပ္ေနၿပီး။ မိုးရြာသည္မွာ သံုးရက္ရွိၿပီ စသျဖင့္ ေစာင္မ်ားအခင္းမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေက်ာက္မဲသို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေရာက္ရွိေနေသာ ကိုသားေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာက္မဲတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေလးခုရွိၿပီး ၀ါဆိုေက်ာင္း။ ဘိုးသာေအာင္ဓမၼာ႐ံု။ ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္း။ အသစ္ထပ္ဖြင့္ေသာ ေအာင္ေျမသာယာေက်ာင္းတိုက္တို႔တြင္ စစ္ေရွာင္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔သည္ ခိုလႈံေနၾကရၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္မဲႏွင့္ နမၼတူနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားဖြယ္ စိုးရိမ္မႈအေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ မိုးထဲေရထဲတြင္ ထိုသို႔ထြက္ေျပးေနၾကရျခင္းျဖစ္ကာ ဆက္လက္၍ မိုင္းေငါ့တြင္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတစ္ခုရွိေၾကာင္း နယ္စည္းမျခား ပရဟိတအသင္းထံမွ သိရသည္။

“စားနပ္ရိကၡာေတြ အဓိကလိုအပ္ေနတယ္။ မိုးရြာတာသံုးရက္ရွိၿပီဆိုေတာ့ ေစာင္ေတြျခင္ေထာင္ေတြလည္း လိုအပ္ေနတယ္။ ဒီေန႔လည္း ထပ္ေရာက္လာတယ္။ စစ္ေရွာင္ေတြ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီ” ဟု ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုသားေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.