<

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ဇန္န၀ါ ရီ ၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ႏွစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးစီသည္ တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာရွိပါက ပါတီအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လဲလွယ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အတြက္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီအလိုက္ အသီးသီးသေဘာထား ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“မြန္အမ်ိဳးသားပါတီနဲ ့မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ဟာ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုလည္း မြန္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ အဓိက ႏွစ္ပါတီပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကအဲဒါပါပဲ” ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“မေန႔က (ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္) မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက ပါတီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရယ္၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက ပါတီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေၾကညာခ်က္အေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စံတင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မြန္းလြဲပိုင္းက မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ခ်မ္းတြဲ႕၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္ေမာင္ေမာင္၊ ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စံတင္တုိ႔ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္တင္ေအာင္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လယိတမ၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စိုးျမင့္၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္ေခစိုက္ႏွင့္ မိက်ဲက်ဲညီတို႔ မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးတို႔ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးစီက တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုသြားရန္ႏွင့္ ၾကားကာလအတြင္း၌လည္း အေရးေပၚကိစၥမ်ားရွိလာပါက ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုသြားရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး မြန္ျပည္သူမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးႏိုင္မည့္ အင္အားေကာင္း၍ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ရည္ရြယ္ကာ ရွိရင္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ မြန္လူထုအလႊာအသီးသီးမွ စံုညီစြာပါ၀င္မည့္ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံတစ္ရပ္ကို မြန္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕က ကမကထျပဳၿပီး မြန္ျပည္သူမ်ား၏အားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ (၂၅၀၀) ဓမၼာ႐ံု၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာမိုေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ မြန္လူငယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ မြန္လူငယ္မ်ားက ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလအတြင္းျပဳလုပ္မည့္ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

မြန္တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ မြန္ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီတုိ႔ကုိပူးေပါင္းရန္ မြန္ဒီမုိကေရစီပါတီအား မြန္အမ်ဳိးသားပါတီအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ေျပာင္းလဲကာ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီမွ ပါတီပူးေပါင္းလုိသူမ်ားက မြန္အမ်ဳိးသားပါတီသုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီမွ ပါတီပူးေပါင္းျခင္းမျပဳလုိသူမ်ားက မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိဘဲ ပါတီအား ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္လည္း မြန္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမွာ ႏွစ္ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ပါတီေပါင္းစည္းေရးမွာလည္း ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုံးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေလးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုးေနရာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၅၃ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

January 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.