<

ျမန္မာႏွင့္ မိတ္ေဆြ၊ လက္တြဲဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြ၊ လက္တြဲဖက္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္၌ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာ၌ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္၌က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေဆြေတာ္၏ ႏိုင္ငံေအာင္ျမင္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရးတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္စံတန္ဖုိးမွာ အဓိကအေရးပါလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ေရာ လက္တြဲဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္မ်ားထုတ္ျပန္ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၎အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားအား လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈ စစ္ဆင္ေရးကုိဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ထုိသုိ႔ပိတ္ဆုိ႔သည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ပိတ္ဆုိ႔မႈစာရင္းမထုတ္ျပန္မီ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jeff Merkley ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အစုိးရလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ား (႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္း) အေပၚ မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း လကၡဏာအေျခအေနရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ရီပတ္ဘလီကင္ႏွင့္ ဒီမုိကရက္အမတ္မ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ ကူညီမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ဗီဇာပိတ္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ပိတ္ပင္မည့္ အႀကီးတန္းစစ္အရာရွိမ်ားကုိ အိမ္ျဖဴေတာ္ကသတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္း အပါအ၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ပါတီႏွစ္ရပ္စလုံးပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမားတုိ႔အား ျပန္လည္ပိတ္ပင္ျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္သြင္းမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၏ ျမန္မာတပ္မေတာ္အား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရန္ လႈပ္ရွားလာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လူမ်ားအလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးရမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု အေမရိကန္က ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နဂိုကတည္းက ဆက္ဆံေရးကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေရာင္း၀ယ္မႈအားလုံးကို ကာလရွည္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းက ယင္းအေနအထားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

January 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.