<

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွျပန္လာမည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ UEHDR ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ UEHDR ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ UEHDR ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္နံနက္ပိုင္းက ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး UEHDR ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ ကြၽန္းေပါက္ျပဳစု၊ လင္ဘာဂံုးနား၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္၀င္လာမည့္သူမ်ားကိုလက္ခံၿပီး ယာယီေနရာခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ားကို စိစစ္၍ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၅၀၀ ေက်ာ္အား ပထမဦးဆံုးလက္ခံရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအားလက္ခံမည့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ လက္ခံေရး၊ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလအတြင္းလည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား လက္ခံေရးေဆာင္ရြက္မည့္ ငါးခူရစခန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းလည္းေကာင္း အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ကလည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတုိ႔သည္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲလက္ခံေရးစခန္း၊ ၿမိဳတုိင္ရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ သစ္တံုးနားဂြဆံုေက်းရြာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ အုိးထိန္းေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား ေရလမ္းခရီးမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက လက္ခံႏုိင္ေရးစခန္းတည္ေဆာက္မည့္ ငါးခူရေက်းရြာႏွင့္ ယာယီေနထုိင္ရန္ ၾကားစခန္းတည္ေဆာက္မည့္ လွဖိုးေခါင္ေက်းရြာရွိ သတ္မွတ္ေျမေနရာတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.