<

မေကြးတိုင္းအတြင္း FDA ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေရသန္႔စက္႐ုံမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားကို တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္

မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ ေရသန္႔စက္႐ံုတစ္႐ံုအား စစ္ေဆးေနစဥ္

မေကြးတိုင္းအတြင္း FDA ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေရသန္႔စက္႐ုံမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စက္႐ုံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားကို တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း FDA တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနမွ လိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ေရသန္႔စက္႐ုံေတြကေတာ့ အဓိက ဆာေဗးဆင္းတဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ စစ္တာပါ။ ေရသန္႔စက္႐ုံေတြမွာ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဓာတ္ပံုေတြျပန္တင္ခိုင္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ ေထာက္ခံခ်က္မယူဘဲနဲ႔ ထုတ္ေနတဲ့ စက္႐ုံေတြရွိသလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္တြင္းမွာ စစ္ခဲ့တုန္းကဆိုရင္ ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို စာထုတ္ၿပီးတားခိုင္းပါမယ္။ အခု အၾကမ္းဖ်င္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပံုအရ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုစက္႐ုံ ၁၀ ခုေလာက္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အတိအက် ဆိုရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအားလံုး စစ္ၿပီးမွ ေျပာလို႔ရပါမယ္” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ FDA ၏တားျမစ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအား ေကာင္းလာေၾကာင္းလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္း FDA မွ ေရသန္႔စက္႐ုံမ်ားအျပင္ မုန္႔ဖိုမ်ား၊ ပဲျပားစက္႐ုံမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္စက္႐ုံမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး စက္႐ုံတခ်ဳိ႕တြင္ ယခင္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္ႏွင့္ ကြာျခားသည့္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

January 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.