<

လယ္ယာေျမ အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ေနသူမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ဒဏ္ေၾကး ၁၀ သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ မတၱရာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမ အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ေနသူမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ဒဏ္ေၾကး ၁၀ သိန္းေပးေဆာင္ရန္ မတၱရာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၁၅/၂၀၁၇။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ ၅၁(က) အရ လယ္ယာေျမအား အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ ဒဏ္ေၾကး ၁၀ သိန္း ေပးေဆာင္ကာ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမအျခားနည္း အသုံးျပဳခြင္႔ရယူၿပီးမွသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ငါးေမြးကန္လိုင္စင္ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားသည္႔အတြက္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးေမြးကန္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသုိ႔ လယ္ယာေျမ အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင္႔မ်ားကို အျမန္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အသိေပးအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသုံးစဲြခြင့္ ရရွိရန္ မိမိတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ခ်ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေမြးကန္ ဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္း ဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ရသည့္ ဧကမွာ ရာဂဏန္းခန္႔သာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ငါးေမြးကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“တစ္ဧကကို ၁၀ သိန္းဆိုတာကေတာ့ အရမ္းမ်ားလြန္းတာမို႔ ဒဏ္ေၾကးေလွ်ာ႔ခ်ေပးဖို႔ စုေပါင္းေတာင္းဆိုသြားမွာပါ။ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင္႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားေပမယ္႔ ဘာလို႔မခ်ေပးတာလဲဆိုတာကိုလည္း တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးမင္းေတြ ေအာက္ေျခထိ ဆင္းေလ႔လာေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပကို ေရာင္းဖို႔ေမြးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္အတြက္ပဲ ေမြးေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ငါးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

December 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.