<

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိရန္အတြက္ တစ္ကီလို၀ပ္မွ စတင္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တန္ဖိုးနည္းတာဘိုင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္ရရွိေစရန္အတြက္ တစ္ကီလို၀ပ္မွ စထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တန္ဖိုးနည္း တာဘုိင္ငယ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာမ်ားကိုလာမည့္ ႏွစ္လခန္႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္

“SMEs လုပ္ငန္းေတြလုပ္လို႔ရွိရင္ စြမ္းအင္လုိအပ္ပါတယ္။ စြမ္းအင္မရွိလို႔ရွိရင္ ဘယ္စက္႐ံု SMEs မွ မလည္ပတ္ႏိုင္ပါဘူး။ SMEs က စက္မႈလုပ္ငန္းသာ မကပါဘူး။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြပါ ပါပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ SMEs လုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ ဒီ Energy ေခၚတဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကူညီဖို႔အတြက္ကိုလည္း တာဘိုင္ေတြ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဖန္တီးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖန္တီးေနပါတယ္။ ဖန္တီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသံုးျပဳပါမယ္။ လုိအပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ကို ေနေရာင္ျခည္က ရရွိဖို႔အတြက္လည္းရွာသလို ေရအားကလည္း ရွာပါတယ္။ ေလအားကလည္း ရွာပါတယ္။ ယခုစက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ႔ လိုအပ္ေနတဲ့က႑ကေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တန္ဖိုးနည္းေသာ တာဘိုင္အငယ္ေလးေတြ တစ္ကီလို၀ပ္က ေနထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ငယ္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.