<

SMEs ေအဂ်င္စီ၊ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကလို အပ္ေနသည့္ SMEs Agency ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္႐ံုး၌က်င္းပသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက,က ဒီသံုးခုကို ဖြဲ႕ရမွာေပါ့။ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္းရပါၿပီ။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဗဟိုေကာ္မတီက အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္မွာပါ။ SMEs က႑ဟာဆိုရင္ တစ္ေန႔က သတင္းစာထဲမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ အိႏၵိယဆိုရင္ ကမၻာ့တတိယ စီးပြားေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာေတာ့ မယ္ဆိုတာ။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔ဆီမွာ SMEs လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္လို႔ ပါ။ SMEs လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္လို႔ရွိရင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ဂ်ပန္ကိုေက်ာ္လာၿပီး အခုဆို တ႐ုတ္ကို အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီသံုးဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီးရင္ က႑အလိုက္ ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ SMEs လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၈၂၄၁ ခု မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ KFW Development ဘဏ္ႏွင့္ သမ၀ါယမဘဏ္ ပူးေပါင္းကာ SMEs လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ပထမေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ေျခာက္လပတ္အထိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အႀကီးစားလုပ္ငန္း ၆၉၁၁ ခု၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း ၁၀၁၄၀ ခု ႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္း ၄၁၁၉၀ ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္၀က္အတြင္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးခဲ့မႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ ဂ်ပန္ SMBC ႏွင့္ သမ၀ါယမဘဏ္ပူးေပါင္းကာ CGI စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၇ ဦးအား က်ပ္ ၉၇၃ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၃၄ ဦးအား က်ပ္သန္း ၁၃၆၀ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ ကေမၻာဇဘဏ္မွ လုပ္ငန္းရွင္ေလးဦးအား က်ပ္ ၂၉၅ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ SMIDB မွ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ JICA ၏ Two – Step -Loan အစီအစဥ္အရ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို လုပ္ငန္းရွင္ ၈၃ ဦးအတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေျခာက္ခုမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ KFW Development ဘဏ္ႏွင့္ သမ၀ါယမဘဏ္ပူးေပါင္းကာ SMEs လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစိုးရက SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမရွိဟု အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားထားသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြဲ ဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ SME မ်ားအား အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ကိုယ္စားျပဳကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ SME မ်ား ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ SME Information Center, လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ One – Stop Center ႏွင့္ SME Research Center မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ SME ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၄၀ စသည္ျဖင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

December 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.