<

အင္းလ်ားကန္ေပါင္အနီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ကန္သာယာအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ကန္သာယာ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

အင္းလ်ားကန္ေပါင္အနီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ကန္သာယာအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး (Kan Thar Yar International Specialist Hospital) ဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက အဆုိပါအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေဆး႐ံုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဦးစြာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠ႒၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးတုိ႔ က အခမ္းအနားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က Kan Thar Yar International Specialist Hospital ဆုိင္းဘုတ္အား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္  Kan Thar Yar International Specialist Hospital ၏  Vision, Mission ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေဆး႐ုံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စုိးက Powerpoint၊ Video Presentation ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး  ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းဥကၠ႒၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညိဳေစာက အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္အား ေနရာအေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ Kan Thar Yar International Specialist Hospital သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၈၇)၊ ျပည္လမ္း ၆ မိုင္ခြဲ၊ အင္းယားကန္ေပါင္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကန္သာယာ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးကုိ ႏွလုံးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားကုိ အထူးကုသရာတြင္ (One Stop Service Center) တစ္ေနရာတည္း၌ပင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေဆးကုသ ခံယူျခင္းအစား ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ စရိတ္မွ်တ၍ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ကုသခံႏုိင္ရန္၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ လူနာ မမွ်တမႈကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္၊ အဆင့္ျမင့္ေရာဂါ ရွာေဖြ ကုသေရးဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ကုသမႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု အမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍  တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကန္သာယာ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးအား ႏွလုံးျပင္ပလူနာကုသမႈဌာန၊ ေက်ာက္ကပ္ျပင္ပ လူနာကုသမႈဌာန၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကုသမႈဌာန၊ ေက်ာက္ကပ္ေသြး သန္႔စင္ကုသမႈ ဌာန၊ ႏွလုံးဆုိင္ရာ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈဌာန၊ အေရးေပၚကုသမႈ ဌာန၊ ခြဲစိတ္ခန္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ေရာဂါ ရွာေဖြ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္ေသာသမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈဆုိင္ရာပါရဂူႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ကန္သာယာအထူးကုေဆး႐ံုႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.