<

ျပည္ပသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ေအဂ်င္စီအား လာမည့္ႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုေပးမည္

ျပည္ပသုိ႔ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ေစလႊတ္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေအဂ်င္စီဆုကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) အဖြဲ႕၀င္ ေအဂ်င္စီမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေအဂ်င္စီကုိ ဆုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေအဂ်င္စီေတြအနက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေအဂ်င္စီအျဖစ္ ဆုေတြေပးခ်င္တယ္။ အဲဒါကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆုေတြ ရခ်င္တာလဲ။ လုပ္သင့္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ဘာလဲေပါ့” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆုေပးရာတြင္ MOEAF က တင္ျပလာသည့္ ေအဂ်င္စီအား အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္မံစိစစ္၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေကာင္းတဲ့ေအဂ်င္စီကို ဆုေပးမယ္။ အဲဒါ MOEAF ကို တာ၀န္ေပးထားတယ္။ ဘယ္ေအဂ်င္စီက စည္းကမ္းေကာင္းလဲ။ သူတို႔ကပဲ အကဲျဖတ္မွာေပါ့။ သူတို႔တင္ျပတဲ့ဟာကို ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္ၿပီးစဥ္းစားမယ္။ သုံးသပ္မယ္။ ေလ့လာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုေပးမယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) လက္ေအာက္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ေအဂ်င္စီ ၂၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ လိုင္စင္ ယာယီႏွင့္ လိုင္စင္အၿပီး ပိတ္သိမ္းခံရသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ၁၀ ခုေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.