<

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆု တစ္ဆုႏွင့္ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆုႏွစ္ဆု အပါအ၀င္ ဆုမဲေပါင္း ၁၂၄၂၀၄ ဆု ဖြင့္လွစ္ေပးမည္

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆု တစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆု ႏွစ္ဆုႏွင့္ က်ပ္သိန္းသံုးေထာင္ဆု သံုးဆု အပါအ၀င္ ဆုမဲေပါင္း ၁၂၄၂၀၄ ဆု ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲတြင္ အျခားဆုမဲမ်ား အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆုမွာ ေျခာက္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမွာ ရွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမွာ ၁၁ ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမွာ ၁၁ ဆုႏွင့္ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ဆုမွာ ၁၅ ဆုတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း သံုးလံုးတူ က်ပ္တစ္သိန္းဆုမွာ ဆုမဲေပါင္း ၁၃၀၀၀ ႏွင့္ အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ႏွစ္လံုးတူ က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမွာ ဆုမဲေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီကို ‘က’ မွ ‘ကဎ’ အထိ အကၡရာ ၄၇ လံုးေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္မ်ားကို (က) အကၡရာမွ (ကဏ) အကၡရာအထိ အကၡရာ ၄၈ လံုး ခြဲေ၀ေရာင္း ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲ၌ က်ပ္သိန္းတစ္ ေသာင္းဆု တစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု ႏွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းသံုးေထာင္ဆု သံုးဆု၊ က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ဆု ေျခာက္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု ၁၀ ဆုႏွင့္ က်ပ္သိန္းသံုးရာဆု ၁၁ ဆုတို႔ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆုမဲစုစုေပါင္းမွာ ၁၂၃၂၀၆ ဆုရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာ ေလထီတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုတစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႏွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဆုသံုးဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆု ေျခာက္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုကိုးဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆု ၁၁ ဆုႏွင့္ အျခားဆုမဲမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္စဥ္က က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ဆုကိုးဆုသာရွိခဲ့ရာမွ ရွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္တြင္ ၁၂ ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုကို ယခင္လ ၁၅ ဆုမွ ယခုလတြင္ ၁၇ ဆု၊ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ဆုကိုလည္း ယခင္ ၂၁ ဆုမွ ၂၂ ဆု သို႔ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ထီလက္မွတ္ေစာင္ေရ ၂၅၀၀၀ ခန္႔က်န္ရွိခဲ့ၿပီး ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ထီလက္မွတ္ေစာင္ေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ငါးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ထီလက္မွတ္ ေစာင္ေရတစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ရန္က်န္ ရွိေနသည္အထိ စံခ်ိန္တင္က်န္ရွိမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆုမဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ကာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.