<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား စစ္ေရးဖိႏွိပ္မႈ အဆုံးသတ္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ တုိက္တြန္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သန္ခါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ (Photo : AFP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား စစ္ေရးဖိႏွိပ္မႈ အဆုံးသတ္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဒီဇင္ဘာ ၂၄ တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန္႔ထားေရးကုိလည္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) က တင္သြင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေထြေထြညီလာခံ၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၂၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၄ ႏုိင္ငံမွာ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့သည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘီလာရုစ္၊ ဆီးရီးယား၊ ဇင္ဘာေဘြႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔က ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။

အကူအညီေပးေရး အလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္ခြင့္ရေရး၊ ဒုကၡသည္အားလုံး ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး တုိ႔ကုိ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေတာင္းဆုိထားသည္။

December 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.