<

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စခန္းမ်ားကို KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕က တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

KIA/ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားက ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စခန္းမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျပေျမပံုကို ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ စခန္းမ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIA) ႏွင့္  တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တုိ႔က လာေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းကတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုနားေက်းရြာ အနီးရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုံျခဳံေရးစခန္းအား KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းအင္ အားအခ်ဳိ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔တြင္ ပန္ယုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ခ်က္ေက်းရြာအနီးရွိ လုံျခံဳေရးစခန္းအား KIA ႏွင့္ TNLA အင္အား ၅၀ ခန္႔က ေနရာသုံးေနရာမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ မိမိဘက္မွ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ အသီးသီးဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

KIA ႏွင့္  TNLA အဖြဲ႕က ယခုကဲ့သုိ႔ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ စခန္းမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေရးသားထားသည္။

တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ TNLA ၏ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္တြင္  TNLA တပ္ရင္း ၄၇၈ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ေနရာ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းတုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ေကာင္းကတ္ေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဟန္ေက်းရြာၾကား၌ လည္းေကာင္း၊  အထက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာႏွင့္ ေအာက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာၾကား၌လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္  TNLA ၏ လႈပ္ရွားသည့္ ေတာတြင္းအထိ ထက္ၾကပ္မကြာလိုက္လံ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း TNLA ၏သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

December 21, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.