<

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ RCSS/SSA ထံ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အေၾကာင္းၾကား

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာျပဳလုပ္ရန္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၏ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးထံ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (RCSS/SSA) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကရည္ညႊန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲအား က႑အလုိက္ ေခါင္းစဥ္ငါးခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စာေပးပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ RCSS/SSA ၏ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးထံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဖုန္းကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၍ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

လက္ရွိတြင္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားရယူေသာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား လုိက္လံျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

“ေနာက္က်လုိ႔ရွိရင္ လုပ္လုိ႔ရွိရင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္းလုပ္ဖုိ႔ေပါ့ေလ။ အဲဒါကုိပဲ။ ကန္႔ကြက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔လည္းမေျပာဘူး။ လုပ္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ပါလုိ႔ပဲေျပာလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အခု ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေနတာေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္းပဲ လုပ္ေနတာေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္လုပ္သြား မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာေပါ့။ တုိင္းမွဴးရဲ႕ နားလည္မႈလြဲတာလားေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူထင္တာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနတာေတြက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ND) လုပ္ေနတယ္ထင္ေနတာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ အႀကိဳပဲရွိေသးတယ္။ ဆုိလုိတာက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူမ်ားမ်ားသိေအာင္။ ND ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္တာေပါ့။ ဒီေတာ့သူက ND နဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲနဲ႔ေရာေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တာကေတာ့ေလ။ အဲဒီလုိျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ျမင္တာေပါ့။ နားလည္မႈ လြဲတယ္လုိ႔ပဲျမင္တာေပါ့။ တျခားေနရာေတြမွာ ND လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ပဲ လုပ္တယ္ဆုိတာ သူ အဲဒါ သိပ္နားမလည္ဘူး ထင္တယ္” ဟု RCSS/SSA အဖြဲ႕ မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ တာ၀န္ခံ စုိင္းလ်န္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က လာေရာက္ ဟန္႔တားခဲ့သည့္အတြက္ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့ဘဲ လက္ရွိတြင္မူ ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ပင္လုံတြင္ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင္ေျပသြားၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုထက္ထိေတာ့ မသိေသးဘူး။ ေထြအုပ္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳတယ္ဆုိေပမဲ့လည္း တပ္က ဘယ္လုိလာၿပီး ဟန္႔တားဦးမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိေသးဘူး။ ပင္လုံမွာ လုပ္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ တျခားေနရာမွာ လုပ္ေနတုန္းဆုိေတာ့ အဲဒီကုိျပန္မေရာက္ေသးဘူး။ လုပ္မွာပါ” ဟု စုိင္းလ်န္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

December 21, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.