<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ အလုပ္အဖြဲ႕  ဖြဲ႕စည္း

နတ္ျမစ္မွတစ္ဆင့္ ေဖာင္စီးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထဲသို႔ ၀င္မည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ လည္လက္ခံေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕၀င္ ၃၀ ပါ၀င္ေသာ ပူးတြဲအလုပ္အဖြဲ႕ (JWG) ကုိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဂၢနာ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္၌ အစည္းအေ၀း ထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးစီ ပါ၀င္လ်က္ အေရးႀကီးေသာ JWG ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ JWG ကုိ ႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ အမ္ဒီရွာဟီဒူဟက္က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေအအိတ္ခ်္မာမြတ္ အလီက အစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ က်မွသာ စတင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေလးနာရီၾကာေသာ အစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ မျဖစ္စေလာက္ကုိသာ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ အမ္ဒီရွာဟီဒူဟက္က လူကုိးဦး ပါ၀င္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူက ေျခာက္ဦးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေနထုိင္သူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ပုံမွန္အေနအထား ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာလာသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား မူရင္းေနရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ လုံျခံဳေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးကုိ အားေပးရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : Dhaka Tribune

December 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.