<

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္၀န္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴးတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံ

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္၀န္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴးတုိ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္နံနက္ပိုင္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္၀န္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lieutenant General Chen Zhaohai ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွည္လ်ားသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး တည္ရွိၿပီးေသာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ခ်င္း ရွည္လ်ားစြာထိစပ္ေနၿပီး နယ္စပ္ျပႆနာမ်ားတြင္ အစိုးရခ်င္း၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္၀န္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lieutenant General Chen Zhaohai ႏွင့္အတူ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ Major General Xiang ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္၀န္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲ Lieutenant General Chen Zhaohai ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္နံနက္ပိုင္းက ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen.Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေနာက္ဆုံးသြားေရာက္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င္းပင္ကုိယ္တုိင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

December 18, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.