<

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာေန

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၈၆၅ ဦးအနက္မွ ၅၀ တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွ ႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိအဆိုပါ ကမ္းေျခတြင္ ဘဂၤါလီ ၈၁၅ ဦး (က်ား ၃၇၄၊ မ ၄၄၁) တို႔ က်န္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုံညိဳလိပ္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၂၅၅ ဦး (က်ား ၁၁၅၊ မ ၁၄၀)၊ ေဆးအိုးက် ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၆၉ ဦး(က်ား ၃၄၊မ ၃၅)၊ ေသကံခြဆုံေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၃၈ ဦး (က်ား ၅၉၊ မ ၇၉)၊ ဖ႐ုံေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၇၄ ဦး (က်ား ၈၅၊ မ ၈၉)၊ စိမ္းညႇင္းျပာေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၃၅ ဦး (က်ား ၁၆၊ မ ၁၉)၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး (က်ား ၃၊ မ ၄)၊ ေျမာင္နားေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ကိုးဦး(က်ား ၅၊ မ ၄)၊ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ၆၈၇ ဦးတို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမးျမန္းရာ အေနအထိုင္အစား အေသာက္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား အခက္အခဲရွိ၍ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရန္ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၂၀ (က်ား ၁၀၊ မ ၁၀)သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွ ႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၇၀ (က်ား ၄၀၊ မ ၃၀) တို႔သည္ စက္ေလွ ႏွစ္စီးျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

December 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.