<

ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ အေရွ႕ေတာင္ အေထြေထြစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အႀကိဳစူးစမ္း ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ

ၿမိ္တ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ပံုစံတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္ အေထြေထြစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အႀကိဳစူးစမ္းေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈမွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ေ၀မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အေထြေထြစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ (SEGEP) Southern Power Grid Company Limited (SPG) အေနျဖင့္ ဆိုလာ၊ ေရအားႏွင့္ FO ေလာင္စာဆီမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကနဦးအေနျဖင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီ္း FO ေလာင္စာ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း စီမံကိန္းကို BOT စနစ္ျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုုင္စြမ္းရွိ မရွိ အႀကိဳစူးစမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ မွတ္တမ္းလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳထားၿပီးပါၿပီ။ အခုတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက နားလည္မႈ လက္မွတ္ထိုးေပးတာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရဦးမွာပါ။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔အတြက္က ေရအား၊ ဆိုလာႏွင့္ FO ကို အသံုးျပဳသြားပါ့မယ္။ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွာ လက္ရွိေပးေဆာင္ေနရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းထက္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၉၀ အထိ သက္သာေစရပါ့မယ္။ FO နဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေလာေလာဆယ္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ေက်းရြာ၊ ေရျမက္ႀကီးေက်းရြာနဲ႔ တျခားရြာ တစ္ခုခုေပါ့၊ သံုးေနရာေလာက္ လ်ာထားပါတယ္။ ေရအားကိုလည္း ပေလာက္ေခ်ာင္းအတြင္းက ထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားၿပီးပါၿပီ။ ၿမိတ္မွာ စက္ႀကီးကုိးလံုးထိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမွာပါ။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ဆိုရင္ သုံးလံုးေလာက္ လည္ပတ္ရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ က်န္တာက အနီးနားၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းရြာေတြ အတြက္ပါ။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြ ျပန္ျပင္ရမယ္။ အားလံုး ၅၄ မိုင္ေလာက္လွ်ပ္ စစ္သြယ္တန္းႀကိဳးေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရဦးမွာပါ” ဟု အေရွ႕ေတာင္ အေထြေထြစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီဌာန ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမွာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေရအား၊ ေနအား၊ FO ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ကို MIC က ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိတ္မွာ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ကို ၃၃၅ က်ပ္ ေပးေနရတယ္။ အခုစီမံကိန္းက က်ပ္ ၉၀ သက္သာမယ္ဆိုေတာ့ ၂၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရမယ္။ ဒါကေတာ့ ပထမေျခလွမ္းပါပဲ။ တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ထား၀ယ္မွာ က်ပ္ ၂၀၀ ေလာက္နဲ႔ ရေနတယ္။ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိတ္က ၃၃၅ က်ပ္နဲ႔ သံုးစြဲေနရတယ္ ဆိုတာကေတာ့ သိပ္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး မဟုတ္ရင္ေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပေလာက္ေခ်ာင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမည့္ စီမံကိန္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၊ ေနအား (ဆိုလာ) ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရာတြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း၊ FO ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရာတြင္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္းအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထားၿပီးၿမိဳ႕အတြင္း ဓာတ္ႀကိဳးလိုင္းမ်ားလဲရန္အတြက္ ေဒၚလာေလးသန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေဇာ္မိုးဦး (ၿမိတ္)

December 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.