<

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီကို ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo – AFP)

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ သြားေရာက္သင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျမန္မာစစ္သားမ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာျပခဲ့ေသာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ပရဂမီလာပတ္တင္က အရပ္သားမ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္လည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တုိနီယုိ ဂူတာရက္စ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ပတ္တင္က အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏုိင္ငံပါ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေကာ့ဘဇားသုိ႔ သြားေရာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိသည့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျပမႈေပးျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အားလုံးကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားသည္။

“ဒါက လက္မခံႏုိင္စရာပါပဲ။ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာ စုံစမ္းဖုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ (ျမန္မာႏုိင္ငံက) ခြင့္ျပဳရမယ္” ဟု ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရထံမွ ကတိမ်ား ၾကားထားရေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္အင္အား အလြန္အကၽြံသုံးမႈ ထပ္မံမျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။

ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္ ၀ူဟုိင္ေထာင္က ရခုိင္အက်ပ္အတည္းကုိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သေဘာတူညီခ်က္မွ တစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပင္ပမွ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားေၾကာင့္ ရရွိေသာ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆုိ အေျခအေနကုိ ယာယီသာ ေျပလည္ေစဖြယ္ရွိၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.