<

ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ဳႋင္းရွိ ပင္မအေဆာက္အအံုမွ အမုိးမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ၿပီးစီး

အာရွပစိဖိတ္ ဧရိယာတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ စစ္သခ်ႋဳင္းရွိ ပင္မအေဆာက္အအံုမွ အမုိးမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း  ၆၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဓနသဟာရ စစ္သခ်ႋဳင္းမ်ား ေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာထံမွ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က သိရသည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ႋဳင္းရွိ ပင္မအေဆာက္အအံုမွ အမိုးမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုိးယုိျခင္းမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က စတင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ကန္ထ႐ုိက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ၿပီးၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့။ သူက ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္ေလ။ ေတာင္ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္။ အမုိးကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး အမုိးၾကမ္းကုိ ခြာ/ေရေဆး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး အၾကမ္းထည္ ရွင္းလင္းတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ျပန္ခင္းရမွာ။ အခုက အၾကမ္းထည္ အကုန္ၿပီးသြားပါၿပီ” ဟု ဓနသဟာရစစ္သခ်ႋဳင္းမ်ား ေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္မြန္က ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္ၾကန္႔ စစ္သခ်ႋဳင္း ပင္မအေဆာက္အအံု၏ အမိုးမ်ားအား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျငမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ မတုိင္ခင္ တစ္ပတ္အလုိက  စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသက္မြန္က ေျပာၾကားသည္။

အႀကီးစားျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း ပင္မအေဆာက္အအံုကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း တျခားေနရာမ်ားကုိ ေလ့လာခြင့္ျပဳထားၿပီး စစ္သခ်ႋဳင္း ဖြင့္ခ်ိန္ကုိလည္း ယခင္အခ်ိန္မ်ားအတုိင္း ထားရွိေပးထားသျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာသူဦးေရသည္ ပုံမွန္အတုိင္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ႋဳင္း၊ သံျဖဴဇရပ္ စစ္သခ်ႋဳင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္သခ်ႋဳင္း ဆုိသည့္ စစ္သခ်ႋဳင္း သုံးခုရွိရာ ဓနသဟာရ စစ္သခ်ႋဳင္းမ်ား ေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ကမၻာလုံးရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၃ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္သခ်ႋဳင္းေပါင္း ၂၅၀၀၀ ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေထာက္ၾကန္႔ စစ္သခ်ႋဳင္းသည္ အာရွပစိဖိတ္ ဧရိယာတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း  ဓနသဟာရ စစ္သခ်ႋဳင္းမ်ား ေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္မြန္ထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ားအတြက္ ေထာက္ၾကန္႔ စစ္သခ်ႋဳင္းတြင္ အမွတ္တရ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္သခ်ႋဳင္းရွိ ပင္မအေဆာက္အအံုတြင္ အမည္ေပါင္း ၂၇၀၀၀ ကုိ အမည္ေရးထုိးထားကာ  ေျမျပင္ရွိ အုတ္ဂူစာရင္းမွာ ၆၃၇၄ ဂူရွိ၍ သိမ္ဇရပ္စစ္သခ်ႋဳင္းတြင္ ေသမင္းတမံ ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ားကုိ အမွတ္တရ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၇၇၁ ဦးရွိကာ ဟံသာ၀တီ စစ္သခ်ႋဳင္းတြင္ ရန္ကုန္အက်ဥ္းေထာင္မွ စစ္သားမ်ားအတြက္ အမွတ္တရထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးေရ ၁၅၀၀ နီးပါး စာရင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ႋဳင္းသုိ႔ ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမွာ ပုံမွန္ရက္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အတြင္းရွိၿပီး အခါႀကီးရက္ႀကီးႏွင့္ အစုိးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၄၀၀ မွ ၅၀၀ အတြင္းရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.